Artikelen

Actuele stand van zaken

Voor de actuele stand van zaken en voor ontwikkelingen verwijzen wij u graag door naar onkruidvergaat.nl

Verbod chemische onkruidbestrijding definitief

Het verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen is definitief. 30 maart 2016 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, over het ‘verbod’ op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Klik op deze link om het gehele wijzigingsbesluit te lezen. Samengevat: Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen…

Lees verder ›

Moties verworpen

Moties verworpen Afgelopen maand is er door het CDA een plenair debat aangevraagd om nogmaals over het aankomende verbod van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen, opgenomen in het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, te debatteren. Dit plenair debat vond dinsdag 24 november…

Lees verder ›

Geen laag-risico middelen

Stichting NCO is op gesprek geweest bij het ministerie van IM. In de voorbereiding op dit gesprekontvingen de stichting een brief. Hierin schrijft Mansveld dat zij zich heeft laten adviseren door het RIVM en dat de eventuele toelating van laag-risico middelen…

Lees verder ›

Gemeenten delen kennis over chemievrij beheer

Gemeenten delen kennis over chemievrij beheer Binnen het project ‘Schoon Water voor Brabant’ werken inmiddels 15 van de 16 gemeenten zonder chemie op verharding en in het groen binnen kwetsbare gebieden. De opgedane praktijkkennis is voor iedereen beschikbaar. Onlangs vond…

Lees verder ›

Intratuin stopt met verkoop glyfosaat middelen

Intratuin maakt alle onkruidbestrijdingsmiddelen met de stof glyfosaat per direct onbestelbaar voor haar winkels. (Milieu)organisaties zetten al langere tijd vraagtekens bij de effecten van glyfosaat houdende middelen op de gezondheid van mens en milieu en pleiten voor een verbod op…

Lees verder ›

Nog geen criteria laagrisicomiddelen bij Ctgb

Stichting Niet-Chemisch Onkruidbeheer (NCO), adviseert bedrijven die willen investeren in apparatuur om onkruid op verhardingen te bestrijden met zogeheten laagrisicomiddelen, hun plannen te heroverwegen. Eerder schreef Tuin en Park Techniek dat de middelen Ultima en Cito als laagrisicomiddelen aangemerkt zouden zijn.…

Lees verder ›

Nederland voor chemievrij onderhoud

Een wat ouder bericht, maar daarentegen niet minder interessant. Een artikel over de gevolgen van de nieuwe pesticidenwetgeving in Vlaanderen en Het Velt-standpunt klik hier voor het volledige bericht

Gifvrij; opinie van vakredacteur Ralph Mens

Gifvrij De kogel is door de kerk. Althans, zo lijkt het. een meerderheid van de Tweede Kamer wil een totaalverbod op de verkoop van glyfosaat aan particulieren. Nu moet staatssecretaris Mansveld de woorden van de motie nog in daden omzetten. Maar…

Lees verder ›

Groene Sector, waar zijn we mee bezig?

„De groene sector is momenteel een van de minst groene sectoren. De buitenkant is groen, maar daar houdt het vaak mee op. Neem de verharding: terwijl de hele wereld inzet op duurzaamheid houdt de ’groene’ sector stug vast aan de gifspuit. Dat noemen…

Lees verder ›