Artikelen

Kaderrichtlijn water in vogelvlucht

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW legt delidstaten van de EU verplichtingen op en had in 2003 in de nationale wetgeving verankerd moeten zijn. In Nederland is de wettelijke implementatie uitgesteld. De…

Lees verder ›