Hoe werken de diverse methoden?

Heet water

Thermische onkruidbestrijding is gebaseerd op het overbrengen van energie op de plant, waarbij de celstructuur wordt vernietigd. Oppervlaktewater is één van de beste energiedragers die in de natuur vrij voor handen is. Deze techniek is op alle verhardingen inzetbaar. Door de grote energieoverdracht van heet water volstaat een lage behandelfrequentie van maximaal vier beurten per jaar.

 Stoom

Een variant op heet water is het gebruik maken van stoom. De stoom wordt onder hoge druk en bij een temperatuur van 120 – 140°C op de plant gespoten, zonder dat naastliggende planten worden aangetast. Op de plant wordt de stoom omgevormd naar heet water dat de plant vernielt. De plant raakt gestrest als gevolg van beschadigde cellen, spreekt zijn wortelreserves aan en sterft zo met wortel en al uit.

Hete lucht

Hete lucht  werkt door middel van hete luchtcirculatie van 370°C. Door deze te richten op ongewenste vegetatie barsten de bladcellen open, waardoor het vocht er uit treedt en eiwitten stollen. Het gevolg is dat het onkruid verwelkt, bruin wordt en afsterft. Bijkomend voordeel is dat deze hitte behandeling ook preventief werkt doordat aanwezige onkruidzaden in de luchtcirculatie worden opgenomen en hun kiemkracht verliezen.

Branden

Men heeft twee soorten onkruidbranders. De stootbrander richt de vlam recht naar beneden, waardoor men met een hoge temperatuur het onkruid te lijf gaat. De infraroodbrander richt de vlam omhoog en verhit een plaat of een metalen rooster. De weerkaatste infraroodstralen en de warme lucht zorgen voor een onkruid dodend effect. Deze techniek is op alle verhardingen toepasbaar en bij een niet te grote hoeveelheid onkruid. Onkruidzaden worden eveneens gedood.

Borstelen

Borstelmachines kunnen afhankelijk van de borstel die wordt gebruikt ook onkruid verwijderen. Het onkruid wordt dan net boven de verharding afgesneden. Op vele plaatsen worden borstelmachines ingezet als preventieve maatregel. Door regelmatig het zand van verhardingen te verwijderen worden de kiem- en groeiplaatsen voor het onkruid weggehaald. Een onkruidborstel werkt effectief en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar.