Leidt niet-chemische onkruidbestrijding tot extra werk?

Nee