Wat is de huidige stand van zaken ten aanzien van de huidige wet- en regelgeving?

NCO behoeft geen wet- en regelgeving, anders dan machinerichtlijnen, etc. DOB wel. Daar speelt de invoering van een certificaat, zoals bij asbest. Echter waar bij asbest de omgeving ook goed is geregeld, is dit bij chemie bij verhardingen niet.