Wat zijn de gevaren van niet-chemische methoden voor het milieu?

Geen, de afwenteling van het aspect toxiciteit naar CO2 is alleszins aanvaardbaar ten opzichten van de waterbezwaarlijkheid van glyfosaat.