Zijn er gevolgen van niet-chemisch onkruidbeheer voor de volksgezondheid?

Nee, tenzij gesteld wordt ten opzichte van autogebruik en landbouwverkeer dat de vervanging van de tractie van chemie naar tractie voor NCO meer CO2 en fijnstof teweeg brengt. Feitelijk is dit zo, het moet echter niet  uit het verband worden getrokken. De afwenteling van het aspect toxiciteit naar CO2 is alleszins aanvaardbaar ten gevolge van de waterbezwaarlijkheid van glyfosaat.