Zijn er gevolgen van niet-chemisch onkruidbeheer voor dieren?

Nee