Gemeenten delen kennis over chemievrij beheer

Gemeenten delen kennis over chemievrij beheer

Binnen het project ‘Schoon Water voor Brabant’ werken inmiddels 15 van de 16 gemeenten zonder chemie op verharding en in het groen binnen kwetsbare gebieden. De opgedane praktijkkennis is voor iedereen beschikbaar.

Onlangs vond in Eindhoven bij Waterbedrijf Brabant Water een bijeenkomst plaats van CLM om ervaringen van de gemeente Eindhoven te delen met andere groenbeheerders. Eindhoven werkt al sinds 1997 chemievrij.

Onderdeel van de excursie was een busrit door Eindhoven waarbij de deelnemers met eigen ogen het resultaat van het chemievrije groenbeheer konden zien. Met name innovaties als printbeton zorgen voor lagere onderhoudskosten bij rotondes en vluchtheuvels.

Aan het einde van de bijeenkomst gaven de aanwezige groenbeheerders aan het op prijs te stellen op meerdere sessies om kennis te delen.

Schoon Water voor brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse Waterschappen.

logo schoon water voor brabant 1