Kaderrichtlijn water in vogelvlucht

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW legt delidstaten van de EU verplichtingen op en had in 2003 in de nationale wetgeving verankerd moeten zijn. In Nederland is de wettelijke implementatie uitgesteld. De Tweede Kamer wil bij de behandeling van het wetsvoorstel een goed beeld hebben van de inzet die Nederland heeft op de invoering van de KRW1. Deze notitie geeft daar invulling aan.

Kaderrichtlijn water in vogelvlucht