Verbod chemische onkruidbestrijding definitief

Het verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen is definitief. 30 maart 2016 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, over het ‘verbod’ op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Klik op deze link om het gehele wijzigingsbesluit te lezen.

Samengevat: Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is met ingang van 31 maart 2016 verboden. Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook voor het professioneel gebruik op onverharde oppervlakken buiten de landbouw.

Het verbod chemische onkruidbestrijding geldt (nog) niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens een brief aan de Tweede Kamer (16 februari 2016) blijft het streven dat ook het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnenkort niet meer is toegestaan. Klik op deze link om de brief te lezen.

Bij het besluit hoort een zogenoemde ministeriële regeling, met uitzonderingen op het verbod. Die regeling is op 23 maart gepubliceerd. Klik hier om de regeling te lezen.

Op dezelfde dag zijn overigens twee ‘Green Deals’ gepubliceerd, met daarin afspraken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen. Beide terreintypen zijn van het verbod uitgezonderd.