Over Stichting NCO

Stichting Niet-chemische Onkruidbestrijding is ervan overtuigt dat er in de openbare ruimte geen chemische middelen nodig zijn om onkruid te bestrijden. Met niet-methoden is het behalen van een mooi straatbeeld mogelijk tegen acceptabele kosten. Stichting NCO wil op deze website objectief kennis delen over niet-chemische bestrijding op verhardingen.

De website is opgebouwd rond een database van rapporten, artikelen, berichten en wetenswaardigheden die door bezoekers zijn geplaatst. Bij elk item bestaat de mogelijkheid om te reageren zodat ook ervaringen van anderen zichtbaar worden. De redactiecommissie van de stichting zorgt voor een deskundige toelichting.

Samenstelling Bestuur

Bert van Loon (voorzitter) Weed Control, Waalwijk
Menno Looman (penningmeester) Hoaf Infrared Technology, Oldenzaal
Hans Punt Groen-aannemingsbedrijf Punt, Rotterdam
Carel Doornenbal Empas B.V, Veenendaal