Moties verworpen

Moties verworpen

Afgelopen maand is er door het CDA een plenair debat aangevraagd om nogmaals over het aankomende verbod van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen, opgenomen in het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, te debatteren. Dit plenair debat vond dinsdag 24 november plaats. Tijdens het debat zijn er een heel aantal moties ingediend door het CDA, de VVD maar ook door de SGP om het verbod van te vertragen, aan te passen of helemaal niet meer inwerking te laten treden. Afgelopen dinsdag 1 december vond de stemming over de moties plaats. Alle moties, ingediend door het CDA, de SGP en de VVD zijn verworpen. Dit betekent dat er een Kamermeerderheid indirect heeft ingestemd met het verbod van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen.

Public affairs werkzaamheden

Stichting NCO heeft na een aantal maanden intensieve public affairs werkzaamheden goede contacten met haar stakeholders, het Ministerie en met de Kamerleden. De afgelopen weken kon Stichting NCO uit dit netwerk putten. Er zijn gesprekken gevoerd met Kamerleden, werkbezoeken voor hen georganiseerd en er is veel contact geweest tussen Stichting NCO en haar stakeholders. Het was tot het laatste moment spannend of de PvdA maar ook de PVV zou instemmen met het verbod op verhardingen. De werkzaamheden hebben zijn vruchten afgeworpen.

Planning

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur & Milieu heeft de Tweede Kamer per brief laten weten te streven naar 1 maart 2016 als ingangsdatum voor de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Voor het zover is moeten nog diverse stappen worden gezet.

Om de ingangsdatum van 1 maart te kunnen halen wil de staatssecretaris het ontwerpbesluit op 1 december aanstaande voor advies naar de Raad van State sturen.