Doorrekening concept 2de Nota duurzame gewasbescherming

Gewasbescherming en de balans van milieu en economie

Het RIVM heeft samen met andere partijen een doorrekening gedaan op het concept NAP wat begin dit jaar beschikbaar was. De uitkomst hiervan is weergegeven in bijgaand rapport.We zijn nog in afwachting van de definitieve versie van het NAP. Zodra die uitkomt zullen wij deze van commentaar voorzien ook publiceren.

Link naar dit RIVM-rapport.