Categorie: Beleid

Actuele stand van zaken

Voor de actuele stand van zaken en voor ontwikkelingen verwijzen wij u graag door naar onkruidvergaat.nl

Verbod chemische onkruidbestrijding definitief

Het verbod chemische onkruidbestrijding op verhardingen is definitief. 30 maart 2016 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, over het ‘verbod’ op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Klik op deze link om het gehele wijzigingsbesluit te lezen. Samengevat: Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen…

Lees verder ›

Geen laag-risico middelen

Stichting NCO is op gesprek geweest bij het ministerie van IM. In de voorbereiding op dit gesprekontvingen de stichting een brief. Hierin schrijft Mansveld dat zij zich heeft laten adviseren door het RIVM en dat de eventuele toelating van laag-risico middelen…

Lees verder ›

Gifvrij; opinie van vakredacteur Ralph Mens

Gifvrij De kogel is door de kerk. Althans, zo lijkt het. een meerderheid van de Tweede Kamer wil een totaalverbod op de verkoop van glyfosaat aan particulieren. Nu moet staatssecretaris Mansveld de woorden van de motie nog in daden omzetten. Maar…

Lees verder ›

Groene Sector, waar zijn we mee bezig?

„De groene sector is momenteel een van de minst groene sectoren. De buitenkant is groen, maar daar houdt het vaak mee op. Neem de verharding: terwijl de hele wereld inzet op duurzaamheid houdt de ’groene’ sector stug vast aan de gifspuit. Dat noemen…

Lees verder ›

Milieubeleid Gemeente Amsterdam

De Groene Grieten onderzoeken milieubeleid Gemeente Amsterdam De Groene Grieten vragen zich af waarom de gemeente Amsterdam in hemelsnaam nog steeds het onkruidgif Roundup gebruikt?!

Doorrekening concept 2de Nota duurzame gewasbescherming

Gewasbescherming en de balans van milieu en economie Het RIVM heeft samen met andere partijen een doorrekening gedaan op het concept NAP wat begin dit jaar beschikbaar was. De uitkomst hiervan is weergegeven in bijgaand rapport.We zijn nog in afwachting…

Lees verder ›

Kaderrichtlijn water in vogelvlucht

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW legt delidstaten van de EU verplichtingen op en had in 2003 in de nationale wetgeving verankerd moeten zijn. In Nederland is de wettelijke implementatie uitgesteld. De…

Lees verder ›