Categorie: Waarom niet-chemisch?

Gemeenten delen kennis over chemievrij beheer

Gemeenten delen kennis over chemievrij beheer Binnen het project ‘Schoon Water voor Brabant’ werken inmiddels 15 van de 16 gemeenten zonder chemie op verharding en in het groen binnen kwetsbare gebieden. De opgedane praktijkkennis is voor iedereen beschikbaar. Onlangs vond…

Lees verder ›

Nog geen criteria laagrisicomiddelen bij Ctgb

Stichting Niet-Chemisch Onkruidbeheer (NCO), adviseert bedrijven die willen investeren in apparatuur om onkruid opĀ verhardingen te bestrijden met zogeheten laagrisicomiddelen, hun plannen te heroverwegen. Eerder schreef Tuin en Park Techniek dat de middelen Ultima en Cito als laagrisicomiddelen aangemerkt zouden zijn.…

Lees verder ›

Nederland voor chemievrij onderhoud

Een wat ouder bericht, maar daarentegen niet minder interessant. Een artikel over de gevolgen van de nieuwe pesticidenwetgeving in Vlaanderen en Het Velt-standpunt klik hier voor het volledige bericht

Waterschappen geven het goede voorbeeld

Negen van de 24 waterschappen zijn inmiddels gecertificeerd op het zilveren niveau van de barometer duurzaam terreinbeheer. Een mooi resultaat, dat zorgt voor heel wat hectaren terrein waar zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht,…

Lees verder ›

IVAM – Update Milieuanalyse Onkruidbestrijding op verhardingen

In 2002 en 2005 is door IVAM een onderzoek uitgevoerd naar beslisfactoren die van toepassing zijn op onkruidbestrijding op verhardingen. De milieu-effecten zijn toen met een LCA in beeld gebracht. De slotconclusie luidde destijds dat chemische onkruidbestrijding vanuit milieu-overwegingen verreweg…

Lees verder ›