Categorie: Geen categorie

Moties verworpen

Moties verworpen Afgelopen maand is er door het CDA een plenair debat aangevraagd om nogmaals over het aankomende verbod van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen, opgenomen in het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, te debatteren. Dit plenair debat vond dinsdag 24 november…

Lees verder ›