Hoe groot is het marktsegment van niet-chemisch onkruidbeheer?

Gericht op gemeenten: 50% van het oppervlak van gemeenten wat gelijk is aan 32% van het aantal gemeenten. Daarnaast zijn er nog particulieren en bedrijventerreinen.