Neemt Stichting NCO deel aan het NAP?

Ja, zij neemt deel aan de werkgroep NAP niet-landbouw van de ministeries I&M en EL&I.