Wat is de visie van Stichting NCO op het NAP?

Zij omarmt de uitgangspunten ervan: geen chemie toepassen, op enkele uitzonderingen na, waar nog ontwikkeld moet worden. De overgangstermijn (zoals gesuggereerd 5 jaar) vindt zij veel te lang. Dit geeft een verkeerd signaal om te gaan bewegen, demotiveert investeringen en innovaties en geeft een erg lang effect door meerjarige contracten.