Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van dit marktsegment?

De afgelopen jaren was er sprake van innovatie in het niet-chemische segment. Dit leidde tot verbetering van de toepassing van niet-chemische methoden. Verder was er sprake van verandering van aanbod van behandeling naar aanbod van beeld. Van pioniersfase naar een professionele fase. Van duur/beginnersfouten naar goed werkende technieken. Van  duurder t.o.v. chemie naar gelijkwaardig prijsniveau en betere kwaliteit. Dit zal door de vergroting van de markt in de komende periode alleen maar versneld doorzetten.