Wat zijn de voordelen van de verschillende niet-chemische methoden?

Geen gevaar voor volksgezondheid (CO2 is beperkter t.g.v. doorontwikkeling)

  • Preventieve werking en uitputting
  • Geen bevordering resistente onkruiden
  • Geen administratieve lasten
  • Vergelijkbare kosten, betere kwaliteit
  • Minder weer afhankelijk, minder fraudegevoelig
  • Groeiende bedrijfstak met innovatieve kansen en exportkansen