Geen laag-risico middelen

Stichting NCO is op gesprek geweest bij het ministerie van IM. In de voorbereiding op dit gesprekontvingen de stichting een brief.

Hierin schrijft Mansveld dat zij zich heeft laten adviseren door het RIVM en dat de eventuele toelating van laag-risico middelen niet van toepassing is omdat er geen laag-risico middelen bekend zijn bij IM en dit op een later moment aan de orde komt als de lijst is samengesteld. Dit in afwijking met het eerder gepresenteerde dat deze middelen mogelijk zijn toegestaan tot het moment dat de versnelde lijst is gepresenteerd .

Begin september komt er nog een overleg waarin Kamerleden kunnen reageren op dit besluit. Stichting NCO kan zich vinden in het genomen besluit.

geen-laag-risico-middelen_(Kamerstuk_27_858,_nr._289)