Inspraak Nederlands Actieplan Duurzame Gewasbescherming

Reactie Stichting Niet-Chemische Onkruidbestrijding op NAP

Middels een brief aan demissionair Staatssecretaris Atsma heeft Stichting NCO gereageerd op het Nederlands Actieplan duurzame gewasbescherming (d.d. 16 juli 2012). Na publicatie van het NAP hebben externe partijen de mogelijkheid gekregen tot inspraak op het ontwerp van het plan. De Stichting NCO is uitermate teleurgesteld over de inhoud van het NAP. Het toont geen verbeteringen ten opzichte van het voormalige plan, laat geen visie zien op een duurzaam en gezond beheer en is gericht op het behoud van de huidige situatie.

Zie hier de volledige brief met de inspraak reactie