IVAM – Update Milieuanalyse Onkruidbestrijding op verhardingen

In 2002 en 2005 is door IVAM een onderzoek uitgevoerd naar beslisfactoren die van toepassing zijn op onkruidbestrijding op verhardingen. De milieu-effecten zijn toen met een LCA in beeld gebracht. De slotconclusie luidde destijds dat chemische onkruidbestrijding vanuit milieu-overwegingen verreweg de slechtse keuze is. De toepassing van alternatieve methoden leidt bovendien niet tot onevenredige afwenteling van milieu-effecten. Chemische bestrijding is daarentegen veruit de goedkoopste bestrijdingsmethode (op dat moment), leidt nauwelijks tot hinder voor omwonenden en is gebruiksvriendelijk.

ivam-update-milieuanalyse-onkruidbestrijding-op-verharding.pdf