Per 2015 verbod op giftig glyfosaat

Per 2015 verbod op giftig glyfosaat

Stichting NCO verheugd met ambitie staatssecretaris

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) laat het verbod op het giftige onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat op zogenoemde ‘verhardingen’ al per november 2015 ingaan. Daarmee neemt zij haar verantwoordelijkheid voor een goed milieu en de gezondheid van mensen. Dit schrijft Mansveld op 3 september 2013 in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit betekent dat het vanaf november 2015 verboden zal worden voor gemeenten om gif te spuiten op straten, speeltuinen en wegen. In plaats daarvan mag onkruid vanaf november 2015 alleen op niet-chemische manieren worden bestreden. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van technieken met heet water, hete lucht, branden en borstelen.

Stichting NCO is verheugd over deze doorbraak. Eerder wilde Mansveld het verbod namelijk pas in 2018 laten ingaan. Onder druk van de Tweede Kamer en spelers uit de branche besloot de staatssecretaris om een ambitieuzer tijdspad in te steken. Niet alleen is dit van belang voor ons milieu en onze volksgezondheid, Mansveld stimuleert daarmee ook noodzakelijke innovaties. Die zaten al tijden op slot in afwachting van nieuwe, duurzamere regelgeving.

De brief van Mansveld vormt een aanvulling op de Tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’. Daarin beschrijft het Kabinet hoe duurzame gewasbescherming voor de periode 2013 – 2023 moet plaatsvinden.

Over Stichting NCO

Stichting NCO (Stichting Niet-Chemische Onkruidbestrijding op verhardingen) is de brancheorganisatie van niet-chemische methoden en technieken van onkruidbestrijding in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn heet water, hete lucht, branden en borstelen. Stichting NCO ziet het als haar taak om objectieve kennis en informatie over niet-chemische onkruidbestrijding te verspreiden en te delen en kennis over niet-chemische onkruidbestrijding toegankelijk te maken. Stichting NCO heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van niet-chemische onkruidbestrijding van onkruid op verhardingen. Daarvoor is het van belang dat deze innovatieve methodieken ook kunnen rekenen op een goede toegang tot de markt. Deze markttoegang is op dit moment echter onvoldoende gewaarborgd. In dat kader is Stichting NCO betrokken bij de totstandkoming de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.stichting-nco.nl