Tweede Kamer pleit voor totaalverbod op verkoop van glyfosaat aan particulieren

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen die oproept om verkoop van glyfosaat aan particulieren
per november 2015 te verbieden. Staatssecretaris Mansveld wil enkel een verbod voor het gebruik op verhardingen.

In de plannen van het kabinet voor gewasbescherming buiten de landbouw is voorzien in een verbod op
chemische onkruidbestrijding op verhardingen per 2015. Voor het gebruik van chemische middelen in
particuliere tuinen geldt dit verbod echter niet.

Partij voor de Dieren-Kamerlid Esther Ouwehand stelde in een debat onlangs al dat een dergelijk
verbod voor particulieren niet te handhaven is. „Het middel wordt wel gewoon verkocht in tuincentra.
Hoe wilt u controleren dat dit door particulieren niet op verhardingen wordt gegoten?”

Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, stemde dinsdag in met een motie
van Ouwehand en D66-Kamerlid Gerard Schouw, waarin wordt gepleit voor een totaalverbod op glyfosaat
aan particulieren per november 2015. Alleen CDA, VVD, SGP en het lid Bontes stemden tegen.

Klik hier voor het volledige bericht.