Tweede Kamer stemt in met verbod op chemische onkruidbestrijding

Tweede kamer stemt in met verbod op chemische onkruidbestrijding

Dinsdagmiddag, 4 maart, heeft de Tweede Kamer ingestemd met het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Resultaat: per november 2015 is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen niet meer toegestaan. Voor overig groen geldt een verbod per november 2017. Particulieren mogen vanaf november 2015 ook geen chemie meer gebruiken op verhardingen. Nog wel op groen, maar dit wordt geminimaliseerd via voorlichting en aanpassing van verpakkingen. Aanvullend heeft de Kamer een motie aangenomen voor een verbod op de verkoop van glyfosaat aan particulieren per november 2015.

Green Deal

Uitzonderingen op het verbod zijn gemaakt voor sport- en recreatieterreinen en siertuinen. Met de organisaties die deze terreinen beheren gaat Staatssecretaris Mansveld initiatieven ontwikkelen om de uitzonderingen tot een absoluut minimum te beperken, bijvoorbeeld via een Green Deal met sportbonden en maatschappelijke partijen zoals drinkwaterbedrijven. Haar intentie is een verbod in 2018. Voor de zogenaamde ‘laag risico middelen’ die wel toegestaan blijven worden in Brussel criteria opgesteld en in de zomer komt dit terug in de Tweede Kamer. Bij de beoordeling of een stof een laag risico heeft is het van belang dat de effecten op de waterkwaliteit goed onderzocht worden. De Kamer heeft een motie aangenomen om de uitzonderingen te beperken tot de criteria goud en zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

Verheugd

Vewin zet zich al jaren in voor het minimaliseren van de emissies van stoffen als glyfosaat naar het oppervlakte- en grondwater. Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn een belangrijke oorzaak van normoverschrijdingen in de bronnen voor drinkwater. Vewin is verheugd dat Staatssecretaris Mansveld concreet actie heeft ondernomen en dat een meerderheid van de Tweede Kamer instemt met het verbod.

bron: Vewin