Verbod Roundup, Stichting NCO verheugd

Kabinet wil met plan duurzame gewasbescherming straten, speeltuinen en pleinen gifvrij behandelen

De brancheorganisatie voor niet-chemische onkruidbestrijding (Stichting NCO) ondersteunt de uitgangspunten van de Tweede nota duurzame gewasbescherming. De Nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” is gisteren door staatssecretarissen Dijksma (Economische Zaken) en Mansveld (Infrastructuur en Milieu) gepubliceerd. De Nota verbiedt per 1 januari 2018 professioneel gebruik van chemische onkruidbestrijding op verhardingen (straten, speeltuinen en pleinen). Het verbod voorkomt dat mens, dier en milieu in aanraking komen met giftige middelen zoals glyfosaat (Roundup). Ook de aangekondigde strengere controles op de naleving van gebruiksvoorschriften voor chemie zullen hier aan bijdragen. Producenten van technieken zoals borstelen, branden, hete lucht en heet water staan klaar om onkruid op niet-chemische wijze te bestrijden.

Stichting NCO pleit voor een snellere omschakeling naar niet-chemische onkruidbestrijding per 2015. Wachten tot 2018 is niet nodig: de niet-chemische markt is er al klaar voor. Door innovaties zijn de verschillende methodieken voor niet-chemische onkruidbestrijding de laatste jaren sterk ontwikkeld en worden betere resultaten tegen bijna vergelijkbare kosten bereikt.

Tweede nota duurzame gewasbescherming

De Nota beschrijft de kabinetsplannen voor het verduurzamen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen over de periode 2013 – 2023. Het bevat onder meer het uitvoeringsprogramma voor het verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen per 2018. Dit uitvoeringsprogramma is een Europese verplichting die al in andere EU-lidstaten wordt geïmplementeerd. De Nota is de opvolger van de eerste Nota duurzame gewasbescherming (periode 1998 – 2010). De Nota is opgesteld met input van alle stakeholders op het gebied van onkruidbestrijding, waaronder Stichting NCO.

Over Stichting NCO

Stichting NCO (Stichting Niet-Chemische Onkruidbestrijding op verhardingen) is de brancheorganisatie van niet-chemische methoden en technieken van onkruidbestrijding in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn heet water, hete lucht, branden en borstelen. Stichting NCO ziet het als haar taak om objectieve kennis en informatie over niet-chemische onkruidbestrijding te verspreiden en te delen en kennis over niet-chemische onkruidbestrijding toegankelijk te maken. Stichting NCO heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van niet-chemische onkruidbestrijding van onkruid op verhardingen. Daarvoor is het van belang dat deze innovatieve methodieken ook kunnen rekenen op een goede toegang tot de markt. Deze markttoegang is op dit moment echter onvoldoende gewaarborgd. In dat kader is Stichting NCO betrokken bij de totstandkoming de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming.

Wilt u graag meer weten, neem dan contact op met Bert van Loon (voorzitter Stichting NCO) via info@stichting-nco.nl of 06-55768270.