Artikelen

Doorrekening concept 2de Nota duurzame gewasbescherming

Gewasbescherming en de balans van milieu en economie Het RIVM heeft samen met andere partijen een doorrekening gedaan op het concept NAP wat begin dit jaar beschikbaar was. De uitkomst hiervan is weergegeven in bijgaand rapport.We zijn nog in afwachting…

Lees verder ›

Demo- en voorlichtingsdag Stichting NCO

Stichting NCO in gesprek met staatssecretaris Atsma Op 24 mei 2012 organiseerde de Stichting NCO (Niet Chemische Onkruidbestrijding) een demo- en voorlichtingsdag op het Plein in Den Haag in aanwezigheid van onder andere staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Namens…

Lees verder ›

IVAM – Update Milieuanalyse Onkruidbestrijding op verhardingen

In 2002 en 2005 is door IVAM een onderzoek uitgevoerd naar beslisfactoren die van toepassing zijn op onkruidbestrijding op verhardingen. De milieu-effecten zijn toen met een LCA in beeld gebracht. De slotconclusie luidde destijds dat chemische onkruidbestrijding vanuit milieu-overwegingen verreweg…

Lees verder ›

Kaderrichtlijn water in vogelvlucht

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW legt delidstaten van de EU verplichtingen op en had in 2003 in de nationale wetgeving verankerd moeten zijn. In Nederland is de wettelijke implementatie uitgesteld. De…

Lees verder ›